Alocatii pentru copii la nivel european

Romanii plecati la munca in strainatate pot primi alocatiile copiilor din statele in care muncesc, acestea fiind de multe ori mai mari decat ceea ce acorda Statul Roman.

Mai exact, indiferent unde se afla copilul, el este indreptatit sa primeasca alocatiile de stat potrivit legistatiei tarii unde lucreaza unul dintre parinti. Autoritatile din tara respectiva vor analiza care dintre alocatii este mai mare si copilul va primi acasa alocatia in cuantum maxim posibil. Mai mult, daca nu a fost solicitata o astfel de prestatie si parintele copilului lucreaza in unul din statele membre inca din ianuarie 2007 (data aplicarii regulamenului pentru Romania) atunci copilul poate primi alocatia retroactiv. Romanii beneficiaza de acest drept incepand cu 1 ianuarie 2007 si este aplicabil pe tot teritoriul UE, dar si in Norvegia, Liechtenstein, Islanda si Elvetia. Conditii Pentru ca romanii aflati in unul din statele membre UE sa poata solicita alocatia de stat din tara in care isi desfasoara activitatea trebuie sa fie indeplinite una dintre conditiile: sa fie salariati sau sa desfasoare activitati independente; sa fie in somaj ca urmare a unei activitati salariale sau independete desfasurate intr-un stat membru; sa fie titulari de pensie si sa aiba copii in intretinere. Fiecare stat are reglementarile proprii si, in functie de acestea, se vor stabili ce prestatii familiale pot fi acordate pentru ce perioada si in ce cuantum. Prestatiile familiale acordate pe teritoriul UE in baza prevederilor regulamentelor europene si a legislatiei romane in vigoare sunt alocatia de stat pentru copii; indemnizatia pentru cres terea copilului, sau, dupa caz, stimulentul lunar; indem nizatiile lunare pentru cresterea copilului cu handicap. Toate acestea se acorda in baza Regulamentului Consiliului nr. 1408/71 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala salariatilor, lucratorilor inde pendenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii. Institutiile din Romania responsabile sunt Ministerul Muncii, Directia Ge ne rala de Incluziune si Asistenta Sociala din Ministerul Muncii si Directiile de Munca si Protectie Sociala Judetene. 3.500 de cereri Incepand de la aplicarea regulamentului 1408/71, autoritatile din Romania au completat aproximativ 3.500 de formulare (E411, E401, E405 si E402) solicitate de statele membre UE in care isi desfasoara activitatea cetateni romani. De asemenea, aproximativ 1.200 de alocatii de stat pentru copii sau indemnizatii de crestere copil au fost suspendate, fiind primite din alte tari membre UE. Romania a trimis institutiilor competente din alte state membre, aproximativ 450 de formulare (E411, E405 si E401). In Romania s-au deschis aproximativ 220 drepturi de alocatii de stat pentru copii si circa 35 drepturi indemnizatii pentru cresterea copilului. Cazurile de aplicare a regulamentului - Daca minorul este in Romania in grija unui parinte care lucreaza aici, iar celalalt parinte munceste in alt stat, tara noastra va plati alocatia de 40 de lei, iar statul in care mun ceste celalalt parinte va plati diferenta pana suma prevazuta ca alocatie in acel stat (in cazul in care alocatia din Romania este mai mica). - Daca in Romania, familia primeste pentru copil, pana la varsta de 2 ani, indemnizatie si alocatie de stat, adica 800 lei (aprox. 216 euro), in acest caz, Germania (care acorda 154 de euro) nu va mai plati nimic, deoarece cuantumul acordat de Romania depaseste cuantumul din Germania. In cazul in ca re copilul este in strainatate, impreuna cu parintele care munceste acolo, Romania nu va mai plati alocatia pentru copil. Totusi, daca Romania are un cuantum mai mare al pres tatiilor, Germania va plati diferenta pana la alocatia din statul nostru. Totusi, pentru copilul pana la doi ani Romania acorda indemnizatie si alocatie in valoare de 216 euro (800 de lei) si Italia are 124 euro. In acest caz, daca copilul se afla cu unul dintre parinti in Italia, Romania va plati doar 92 de euro, restul de 124 fiind primiti de la statul italian. - Daca minorul este in Romania iar parintele cu care sta in tara nu munceste, atunci statul in care munceste celalalt parinte va plati alocatia pentru copil. Tara noastra va acorda alocatie de stat doar in cazul in care este mai mare decat a celuilalt stat. Suma ce o va plati Statul Roman va fi diferenta dintre ceea ce acorda Romania si cuantumul prestatiilor acordate de celalalt stat. - In cazul in care ambii parinti lucreaza in state diferite ale UE (EU1 si EU2), iar domiciliul sau resedinta copilului este in Romania (in intretinerea buni cilor), prestatiile familiale vor fi acordate de statul care are cele mai mare cuantum. Celalalt stat va rambursa primului stat jumatate din cuantumul pla tit de primul stat, dar nu mai mult decat suma prevazuta de legislatia nationala. Daca Romania acorda prestatii familiale, pe baza resedintei copilului, mai mari decat cele prevazute de statele de angajare ale parintilor, va plati diferenta pana la nivelul prestatiilor prevazute in Romania. Insa, cu exceptia primilor doi ani de viata ai copilului, cand Romania prevede alocatie si indemnizatie de crestere in valoare de 800 de lei, alocatia de stat pentru copil acordata de Romania este printre cele mai mici din UE. Formulare europene Daca o persoana care lucreaza legal intr-o tara din UE doreste sa primeasca alocatia de stat pentru copilul ramas in tara, va trebui sa se adreseze institutiilor competente pentru asigurarea protectiei sociale din acea tara. De cele mai multe ori sunt Ministerele Muncii si Protectiei Sociale. In urma unor corespondente intre autoritatile din statul unde lucreaza parintele si Romania se va stabili care sunt prestatiile familiale de care poate beneficia familia solicitantului. In functie de felul prestatiei solicitata de parinte vor fi completate si trans mise in Romania unul sau mai multe dintre aceste formulare: E 401 - atestat privind componenta familiei; E 402 - atestat privind continuarea studiilor; E 403 - atestat de invatare si/sau formare profesionala; E 404 - certificatul medical; E 405 - atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de angajare sau de activitate independenta sau privind cazurile de ocupari succesive in mai multe state membre, intre termenele de plata prevazute de legislatia acestor state; E 407 - certificat medical pentru alocatie speciala; E 411 - cererea de informatii privind dreptul la prestatiile familiale in statul de resedinta al membrilor familiei. Alocatii de stat pentru copii in UE Germania plateste alocatie de stat pentru primii trei copii in cuantum de 154 de euro lunar/copil iar pentru urmatorii copii alocatia creste la 179 euro/luna. Irlanda plateste lunar pentru primul si al doilea copil cate 150 de euro iar pentru urmatorii copii alocatiile sunt de 185 de euro. In aceasta tara, daca se nasc tripleti alocatia fiecarui copil va fi dublu alocatiei unui singur copil (adica 300 de euro/luna pentru fiecare copil). Daca se nasc gemeni fiecare copil va primi o data si jumatate alocatia unui singur copil (225 de euro pentu fiecare copil) In Cehia, copiii pana al 6 ani primesc 500 CZK (aprox. 19,19 euro lunar); de la 6 - 15ani - 610 CZK (aprox. 23,41 euro lunar); de la 15-26 ani - 700 CZK (aprox. 26,87 euro lunar). In Polonia pana la varsta de 5 ani a copilului se platesc 48 PLN (aprox. 12 euro); 64 PLN ( aprox. 16 euro) – pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 -18 ani; 68 PLN (aprox. (17 euro) – pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 18-24 ani. In Marea Britanie: 18.10 £ /saptamanal pentru cel mai mare copil sau pentru copilul singur (aprox. 24,22 euro); 12.10£/saptamanal pentru alti copii (aprox. 16,19 euro) Danemarca: pentru fiecare copil pana la varsta de trei ani se platesc 151 de euro/luna, intre 3 si 7 ani - 136 de euro/luna; pentru fiecare copil cu varsta intre 7 si 18 ani se platesc 107 euro/luna. Spania plateste pentru copii sub 18 ani o alocatie lunara in cuantum de 24,25 euro. Daca venitul familiei creste peste 9.328 de euro/an atunci nu se acorda nici un fel de beneficii. Italia acorda beneficii in functie de numarul membrilor familiei si de venitul familiei. Astfel daca o familie cu patru membri are un venit anual peste 12.500 de euro, beneficiul lunar va fi de 258 de euro/lunar. In cazul in care venitul familiei este peste 25.000 de euro anual, atunci statul va acorda lunar un sprijin de 121 de euro. Peste 67.000 de euro anual (venit al famililiei) nu se mai acorda nici un fel de beneficiu. Vecinii nostri bulgari, acorda alocatie de 9,20 euro lunar pentru primul copil, 10 euro pentru urmatorii copii. Pentru copilul care nu a implinit un an se vor primi 51 de euro lunar. Iar vecina noastra din vest, Ungaria, plateste pentru un copil in familie suma de 47 de euro. Daca este crescut de un singur parinte, atunci copilul primeste 51 de euro. Daca in familie sunt doi copii atunci fiecare copil primeste 51 de euro iar daca sunt in familie monoparentala statul plateste 55 de euro/copil. Pentru 3 copii, Ungaria plateste cate 59 de euro, iar daca e familie monoparenatala - 63 de euro/luna. Protectia sociala in UE MISSOC - este un sistem informational ce pune la dispozitie informatii privind protectia sociala oferite in toate tarile memebre UE, tarile ce fac parte din Spatiul Economie European si Elvetia. Acest sistem a fost creat la initiativa Comisiei Europene pentru a pune la dispozitie noutatile si informatii comparative privind asistenta sociala in 31 de state europene. Astfel, la adresa http://www.europa.eu/employment_social/social_protection/missoc_en.htm se gasesc informati privind asistenta sociala din cele 31 de tari; adresele de internet ale institutiilor responsabile de protectia sociala dar si cele mai importante institutii din tarile respective. De asemenea, in baza de date MISSOC sunt cuprinse toate prestatiile sociale acordate de cele 31 de state, prestatii ce sunt organizate in 12 mari capitole: finante; sanatate; boala - sprijin financiar; maternitate/paternitate; invaliditate; batranete; sprijin pentru vaduve/vaduvi sau copii; boli profesionale si invaliditate de munca; beneficii familiale; somaj; venit garantat; sprijin pe termen lung (sprijin pentru persoanele cu dizabilitati). Corespondentii MISSOC in cele 31 de tari sunt: Belgia (www.socialsecurity.fgov.be) JACQUES DONIS Service public f d ral - S curit sociale (Public Federal Service of Social Security) D.G. Politique sociale; Eurostation II; Place Victor Horta 40; 1060 Bruxelles Bulgaria (www.mlsp.government.bg) DOBRINKA BONEVA NINA DIMITROVA VESELA KIROVA Министерство на труда и социалната политика (МТСП) (Ministerul Muncii si Politicilor Sociale); 2, Triaditza Str.; Sofia 1051 Republica Ceha (www.mpsv.cz) DANIELA SK VOV PETRA R HOV Ministerstvo pr ce a soci ln ch v c (Ministerul Muncii si Afacerilor Sociale);Na poricnim pravu 1; 12801 Praha 2. Danemarca (www.bm.dk) CARSTEN DE TEILMAN HALD Socialministeriet (Ministerul Afacerilor Sociale); 22 Holmens Kanal; 1060 København K CLAUS R SER Den Sociale Sikringsstyrelse (Agentia Nationala de Securitate Sociala); Landemaerket 11; 1119 København K. Germania (www.bmas.bund.de) ARNO BOKELOH RAINER ALBERS Bundesministerium f r Arbeit und Soziales (Ministerul Muncii si Afacerilor Sociale); Referat VI-b-2; Villemombler Str. 76; 53123 Bonn DANIELA SELL Bundesministerium f r Arbeit und Soziales (Ministerul Muncii si Afacerilor Sociale); Referat V-b-4; Rochusstr. 1; 53108 Bonn;3 Estonia (www.sm.ee) EVELYN HALLIKA AGNE NETTAN Sotsiaalministeerium(Ministerul Afacerilor Sociale); Gonsiori 29; Tallinn 15027 Grecia (www.ggka.gr) NIKOS GRYLLIS ASPASSIA STRANTZALOU Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικης Προστασίας ( Ministerul Angajarii si Protectiei Sociale; Stadiou, 29; 10110 Athens Spania (www.mtas.es; www.seg-social.es) PILAR GARC A PEREA MAR A LUISA GOYA LAZA Instituto Nacional de la Seguridad Social (Institutul National al Securitatii Sociale);C/ Padre Dami n 4 – 7 A; 28036 Madrid Franta (www.sant .gouv.fr; www.securite-sociale.fr) MARIE-AGNES GOUPIL Ministère de la Sant et des Solidarit s (Ministerul Sanatatii si Solidaritatii);14, avenue Duquesne; 75350 Paris 07 SP. NICOLE DELETANG Centre des Liaisons europ ennes et internationales de S curit Sociale (CLEISS) (Centrul European si International pentru Securitate Sociala);11, rue de la Tour des Dames; 75426 Paris Cedex 09 Irlanda (www.welfare.ie) DENIS MOYNIHAN JOAN GORDON Department of Social and Family Affairs (Departamentul de Afaceri Sociale si Familie); Aras Mhic Dhiarmada; Store Street; Dublin 1; Islanda (www.stjr.is/htr) VILBORG HAUKSDOTTIR Heilbrigðis- og tryggingam lar ðuneytið ( Ministerul Sanatatii si Securitatii sociale); Vegm la 3; 150 Reykjav k HILDUR SVERRISDOTTIR Tryggingastofnun r kisins (Institutul de Securitate Sociala); Laugavegur 114; 150 Reykjavik; Italia (www. lavoro.gov.it) PIETRO TAGLIATESTA Ministerio del Lavoro e della Previdenza Sociale (Ministerul Muncii si Protectiei Sociale); Via Flavia, 6; 00187 Roma VERA DONATINI Istituto nazionale della previdenza sociale (Institutul National pentru Securitate Sociala); Sede Regionale Lazio; Via Giosuè Borsi, 11; 00196 Roma Cipru (http://www.mlsi.gov.cy/sid; e-mail: stats@sid.mlsi.gov.cy) SOULA FLORIDOU ATHINA PSARA Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministerul muncii si Asigurarii Sociale);7 Vyronos Avenue;1465 Nicosia Letonia (www.lm.gov.lv) LINDA LIEPA Labklājības Ministrija (Ministerul Protectiei Sociale); Skolas Street 28;1331 Riga EVIJA DOMPALMA Veselības Ministrija (Ministerul Sanatatii); Brivibas Street 72; 1011 Riga Liechtenstein (www.avw.llv.li) KORNELIA VALLASTER Amt f r Gesundheit (AG) (Oficiul Sanatatii); Liechtensteinische Landesverwaltung; ulestrasse 51; 9490 Vaduz J RGEN SEELIGER Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Asigurari pentru varstnici si alte servicii de protectie sociala); Gerberweg 2; 9490 Vaduz Lituania (www.socmin.lt) GRAZINA JALINSKIENE KRISTINA VYSNIAUSKAITE-RADINSKIENE Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministerul Securitatii Sociale si Muncii); A. Vivulskio st. 11; 03610 Vilnius; Luxemburg (www.etat.lu/MSS) CLAUDE EWEN MADY KRIES Inspection G n rale de la S curit Sociale;Ministère de la S curit Sociale (Ministerul Securitatii sociale); 26, rue Zithe;1013 Luxembourg; Ungaria (www.szmm.gov.hu) JUDITH R ZM VES EVA LUKACS Eg szs g gyi Miniszt rium (Ministerul Sanatatii); Arany J nos utca 6-8; Budapest 1051. Malta (www.welfare.gov.mt) MARK MUSÙ JESMOND SCHEMBRI Ministry for the Family and Social Solidarity (Ministerul Familiei si Solidaritatii Sociale); 310, Republic Street; Valletta CMR 02 Olanda (www.minszw.nl) CRISTEL VAN TIBURG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministerul Afacerilor Sociale); Postbus 90801; 2509 LV Den Haag CHRIS DE LANGE Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerul Sanatatii, Protectiei si Sport); PO Box 20350; 2500 EJ Den Haag; Norvegia (www.aid.dep.no) ANNE-LOUISE RESBERG Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (Ministerul Muncii si Incluziunii sociale); P.O. box 8019 DEP; 0030 Oslo SVEIN KIRKELEITE Arbeids- og Velferdsdirektoratet (Directoratul Muncii si Protectiei) NAV; P.O. box 5, St. Olavs Plass;130 Oslo Austria (www.bmsg.gv.at) CHRISTOPH PRAMHAS MANFRED P LTL Bundesministerium f r Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Ministerul Federal al Securitatii Sociale, Generatiilor si Protectiei Consumatorilor); Stubenring 1; 1010 Wien Polonia (www.mps.gov.pl) ELZBIETA ROZEK JOANNA KNYZEWSKA Ministerstwo Polityki Spo ecznej (Ministerul Muncii si Politicilor Sociale); Nowogrodzka Str. 1/3; 00513 Warszawa Portugalia (www.mtss.gov.pt) AM LIA PEREIRA DA SILVA MARIA CONCEI ÃO GUEDES DE SOUSA Ministerio do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale); Largo do Rato, 1; 1269-144 Lisboa Romania (www.mmssf.ro) CRISTIAN TOMA Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei; 2-4 Dem. I Dobrescu St; BUCURESTI ALEXANDRA CONSTANTINESCU Ministerul Sanatatii Publice; 1-3 Str. Cristian Popisteanu nr. 1-3; BUCURESTI Elvetia (www.bag.admin.ch) ELISABETH IMESCH CLAUDINA MASCETTA Bundesamt f r Sozialversicherung (Oficiul Federal al Asigurarilor Sociale); Effingerstr. 20; 3003 Bern Slovenia (www.mddsz.gov.si) JANJA KAKER Ministrstvo za Delo, Dru ino in Socialne Zadeve (Ministerul Muncii, Familiei si Afacerilor Sociale); Kotnikova 28; Ljubljana 1000 Slovacia (www.health.gov.sk) RASTISLAV BEDN RIK Ministerstvo Pr ce, Soci lnych Vec a Rodiny SR (Ministerul Muncii Afacerilor Sociale si Familiei -Institutul de Cercetari pentru Munca si Cercetari); Zupne Nam. 5; Bratislava - 812 41 MIROSLAV KABAT Ministerstvo Pr ce, Soci lnych Vec a Rodiny SR (Minister al Muncii, Afacerilor Sociale si Familiei); Spitalska 4 - 6; Bratislava - 816 43 Finlanda (www.stm.fi) TIINA PALOTIE-HEINO CARIN LINDQVIST-VIRTANEN Sosiaali-ja terveysministeri (Ministerul Afacerilor Sociale si Sanatatii); 00023 Valtioneuvosto. Suedia (www.social.regeringen.se) BENGT SIBBMARK Socialdepartementet (Ministerul Sanatatii si Afacerilor Sociale); Fredsgatan 8;10333 Stockholm MALIN JAKOBSSON F rs kringskassan (Agentia Suedeza pentru Asigurari Sociale); Adolf Fredriks kyrkogata 8; 10351 Stockholm Marea Britanie (www.dwp.gov.uk) MARY GOUGH SATISH PARMAR Department for Work and Pensions (Departamentul pentru Munca si Pensii); Caxton House 6-12 Tothill Street; London SW1H 9NA Pagina realizata de Corina SCARLAT» vezi articolul original


sursa:


Inchide